QUỸ ĐẤT DỒI DÀO CHO PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C bao gồm 5 khu công nghiệp, trong đó 3 khu công nghiệp thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải tại thành phố Hải Phòng và 2 khu công nghiệp thuộc Khu kinh tế ven biển Quảng Yên tại tỉnh Quảng Ninh.

Cả 5 khu công nghiệp đều được kết nối với nhau, hình thành nên một trong những tổ hợp khu công nghiệp lớn nhất Việt Nam với quy mô 3.400 ha tại trung tâm phát triển kinh tế và hạ tầng của miền Bắc.

KẾT NỐI VỚI DEEP C