Điểm tin văn bản pháp luật tháng 7 2022

01 Tháng 7 2022 BY deepc


1. Lương tối thiểu vùng tăng 6% áp dụng từ ngày 01/07/2022

Sau gần 2 năm rưỡi bị ảnh hưởng bởi Covid-19, ngày 12/06/2022, Nghị định 38/2022/NĐ-CP chính thức được ra đời, nâng mức lương tối thiểu vùng lên 6%, cụ thể như sau:

Vùng 

Lương tối thiểu vùng từ 01/07/2022 (VND)

Mức tăng (VND)

Lương tối thiểu vùng trước đây (VND)

I

4,680,000

260,000

4,420,000

II

4,160,000

240,000

3,920,000

III

3,640,000

210,000

3,430,000

IV

3,250,000

180,000

3,070,000


Mức lương tối thiểu nêu trên tăng bình quân 6% (tương ứng tăng từ 180.000 VND – 260.000 VND) so với mức lương tối thiểu trước đây tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP.
Đồng thời, Nghị định 38 cũng bổ sung mức lương tôi thiểu vùng theo giờ, và không đề cập đến quy định trả lương cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng cho người lao động đã qua học nghề. Tuy nhiên, theo Công văn số 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN ngày 17/06/2022, các nội dung đã thực hiện trong đó có chế độ tiền lương trả cho người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi qua học nghề, đào tạo nghề cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu thì tiếp tục thực hiện, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác theo quy định của pháp luật lao động.

Với việc điều chỉnh này, người lao động sẽ được xem xét tăng lương nếu mức lương hiện tại đang dưới mức tối thiểu vùng. Mặc khác, quy định này ảnh hưởng đến cả người lao động và người sử dụng lao động trong việc tăng chi phí đóng bảo hiểm bắt buộc và công đoàn phí. Nhìn chung, đây là mức tăng đã được chờ đợi từ lâu, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang phải đôi mặt với áp lực lạm phát do giá nhiên liệu tăng, chỉ số giá tiêu dùng cũng tăng 2,86% trong tháng 05 vừa qua. Việc tăng lương sẽ giúp phần nào đảm bảo cuộc sống của người lao động.

2. Một số điểm mới trong Nghị định về quản lý Khu Công nghiệp

Ngày 28/05/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 35/2022/NĐ-CP về quản lý Khu Công nghiệp, khu kinh tế, thay thế Nghị định 82/2018/NĐ-CP. Một trong những điểm mới đáng chú ý là nghị định đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định liên quan đến quy hoạch phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch, các chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy phát triển Khu Công nghiệp, về nhà ở và các công trình tiện ích cho người lao động trong Khu công nghiệp, vv… Chúng tôi điểm qua một số nội dung Quý vị quan tâm như sau:

- Cho phép Người lao động được tạm trú, lưu trú trong Khu Công nghiệp

Người lao động được phép tạm trú, lưu trú ở cơ sở lưu trú tại Khu Công nghiệp để phục vụ hoạt động, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, thực hiện theo quy định sau đây:

+ Đối với chuyên gia, người lao động là người Việt Nam: thực hiện tạm trú, lưu trú theo quy định của pháp luật về cư trú.
+ Đối với chuyên gia, người lao động là người nước ngoài: thực hiện tạm trú theo quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Cơ sở lưu trú được xây dựng tại phần diện tích đất dịch vụ của Khu Công nghiệp, đảm bảo các quy định của pháp luật liên quan, không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp.
Trong khi Nghị định 82 cũ không cho phép người lao động được tạm trú và lưu trú tại Khu Công nghiệp, mà chỉ có người nước nước ngoài (gồm nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia) được phép tạm trú tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh với một số điều kiện nhất định. Nghị định 35 mở rộng đối tượng được phép lưu trú, tạm trú tại Khu Công nghiệp bao gồm cả người lao động Việt Nam, đặc biệt có quy định cụ thể hơn về cơ sở lưu trú là diện tích đất dịch vụ của Khu Công nghiệp.
Nghị định 35 chính thức có hiệu lực từ ngày 15/07/2022.4

- Thắt chặt hơn nữa các quy định về thành lập, hoạt động và kiểm tra đổi với các Doanh nghiệp Chế xuất trong Khu Công nghiệp và Khu Kinh tế

Nghị định 35 bổ sung quy định về hồ sơ, trình tự ,thủ tục thành lập doanh nghiệp chế xuất. Theo đó, nhà đầu tư được yêu cầu đính kèm bản cam kết về khả năng đáp ứng các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan với hồ sơ đầu tư khi thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật.
Sau khi hoàn thành quá trình xây dựng, doanh nghiệp chế xuất phải được cơ quan hải quan có thẩm quyền xác nhận việc đáp ứng các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định của pháp luật về thuế xuất nhập khẩu trước khi chính thức đi vào hoạt động. Trường hợp doanh nghiệp không được xác nhận đáp ứng điều kiện giám sát hải quan thì không được hưởng chính sách thuế áp dụng đối với khu phi thuế quan.

- Bổ sung quy định về quyền và nghĩa vụ của Doanh nghiệp hoạt động trong Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế

Bên cạnh quyền và nghĩa vụ chung theo quy định của pháp luật về đầu tư và doanh nghiệp, cả hai đối tượng là Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư trong Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế và Nhà phát triển hạ tầng Khu Công nghiệp có các quyền và nghĩa vụ liên quan đến:

+ Tuân thủ các quy định về an ninh, trật tư, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, chất lượng công trình, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ;
+ Phối hợp với lực lượng công an và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xây dựng Phương án phòng chống cháy nổ, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong khu vực;
+ Báo cáo cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước về tình hình thực hiện dự án đầu tư theo quy định về pháp luật đầu tư.

Nội dung chi tiết, vui lòng tham khảo chi tiết tại Nghị định 35. Văn bản này có hiệu lực từ ngày 15/07/2022.

3. Doanh nghiệp được yêu cầu phải sử dụng hóa đơn điện tử từ 01/07/2022

Theo Điều 59.1 - Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về sử dụng hóa đơn điện tử từ 01/7/2022, hiệu lực thi hành của Nghị định sẽ bắt đầu từ ngày 01 tháng 7 năm 2022.
Như vậy, trước ngày 01/7/2022 thì Chính phủ khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin sẽ áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử mới. Tuy nhiên, đến hết ngày 30/6/2022 thì tất cả các doanh nghiệp đều phải chuyển đổi sang hóa đơn điện tử.

4. Gia hạn nộp thuế Giá trị gia tăng (GTGT), Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Ngày 28/05/2022, chính phủ ban hành Nghị định 34/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, có thời hạn kể tư ngày ký đến hết ngày 31/12/2022.
Thời gian gia hạn nộp thuế được quy định như sau:
- Thuế GTGT (trừ thuế GTGT nhập khẩu)
Thuế GTGT phát sinh phải nộp (bao gồm cả số thuế phân bổ cho các địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, số thuế nộp theo từng lần phát sinh) của các kỳ tính thuế từ tháng 3/2022 đến tháng 5/2022 và quý I/2022 được gia hạn 06 tháng (tăng thêm 01 tháng gia hạn so với quy định tại Nghị định 52/2021/NĐ-CP).
Đối với kỳ tính thuế tháng 6/2022 và quý II/2022 được gia hạn 05 tháng; tháng 7/2022 được gia hạn 04 tháng; tháng 8/2022 được gia hạn 03 tháng (tương tự như Nghị định 52/2021/NĐ-CP ).
- Thuế TNDN: thuế TNDN tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 được gia hạn 03 tháng (tương tự như Nghị định 52/2021/NĐ-CP ).

KẾT NỐI VỚI DEEP C