4 giai đoạn trong kế hoạch ứng phó COVID-19

01 Tháng 9 2021 BY deepc

COVID-19 cùng các biện pháp phòng chống COVID-19 được thực hiện tại Việt Nam trong đợt bùng phát lần thứ tư đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất công nghiệp và làm trầm trọng những vấn đề sẵn có trong chuỗi cung ứng. Trong trường hợp áp dụng các biện pháp phòng chống COVID-19 khắc nghiệt hơn, các doanh nghiệp cần phải có sẵn một kế hoạch ứng phó hoàn chỉnh với từng bước cụ thể để đảm bảo tính liên tục của hoạt động kinh doanh và an toàn cho người lao động.

Từ những kinh nghiệm và kiến thức thực tế, các Khu công nghiệp DEEP C đã phát triển một kế hoạch hành động ứng phó với COVID-19 để giúp khách hàng của chúng tôi chuẩn bị tốt hơn cho các tình huống bất ngờ. Kế hoạch bao gồm 4 giai đoạn khác nhau: Chuẩn bị, Đặt hàng thiết bị, Giãn cách, Phong tỏa

z2722467195925 b1f21a53d4534984c0013043527d0c84

KẾT NỐI VỚI DEEP C